จะหมุนโมเด็ม แบบ Diag Up ผ่าน fox จะทำอย่างไร

   
ผมต้องการสร้างคำสั่งในการหมุนโมเด็ม แบบ DialUp Networking ผ่านทางโมเด็มจะทำอย่างไรครับ
nathome@hotmail.com
8 พ.ค. 45 เวลา 22:49:57 น. --> 203.144.144.233
   
   
WIN 32 API for Visual FoxPro

http://www.news2news.com/vfp
Superman
9 พ.ค. 45 เวลา 9:04:27 น. --> 203.148.192.120
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :