มี Function หา Computer name หรือปล่าวครับ

   
มี Function หา Computer name หรือปล่าวครับ
fox
8 พ.ค. 45 เวลา 18:12:44 น. --> 203.170.128.46,
   
   
WIN 32 API for Visual FoxPro

http://www.news2news.com/vfp
Superman
8 พ.ค. 45 เวลา 18:17:32 น. --> 203.148.192.120
  
   
สำหรับ vfp 6 และ 7

functions:
- sys(0)
- ID()

ถ้าใช้ windows scripting host WSH
Sx = CREATEOBJECT('WScript.Network')
CN = Sx.ComputerName

นอกจากนี่ยังได้แถมมาอีก 2 ตัว
Sx.UserName -> user name
Sx.UserDomain -> net work domain
Gem
8 พ.ค. 45 เวลา 23:30:30 น. --> 202.28.136.201,
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :