ทำอย่างไร ให้ Class Image ใน VFP 7.0 มี Border Line ย่อขยายตามขนาดของรูปที่แสดงใน Box นี้

   
ผมสร้าง Screen File อันหนึ่งและมี Image Class เพื่อแสดงรูปภาพ แต่ไม่สวย เพราะเส้นขอบ (Border Line)เล็ก ผมดูใน Properties ของ Image มันก็ไม่มีให้เรา Set Border Line ให้ใหญ่ได้ และอีกอย่าง ทำอย่างไร ให้มันย่อหรือขยายขนาด Border Frame ตามขนาดของรูปที่แสดงได้พอดี ปัญหา คือ ถ้ารูปเล็กกว่า Frame แล้ว จะเห็นพื้นหลัง ถ้ารูปพื้นขาว พื้นหลัง Screen File สีเขียว มันจะดูไม่สวย

ขอรบกวนครับ
tnar@ksc.th.com
7 พ.ค. 45 เวลา 16:40:12 น. --> 203.155.35.89,
   
   
ปัญหาเรื่อง Border width ไม่มีใจ image ผมแนะนำให้คุณ tnar ใช้ container สิครับ โดยเอา image ไปไว้ใน container เพราะ container มี properties Boderwidth อยู่
ส่วนปัญหาที่ต้องการให้รูปขยายตามรูปที่ใส่ให้เต็ม Control image เลย ก็ไปปรับที่ properties Stretch ของ image ได้เลยครับ โดยจะมีอยู่ 3 ค่า คือ 0,1,2 ก็ให้ใช้ 2 ไปครับ แต่ว่าภาพที่ได้จะบิดเบี้ยวไม่สมจริงครับ แต่ถ้าจะให้ใหญ่และไม่เสียคุณภาพของภาพก็ต้องใช้ 1 แต่จะติดปัญหาเดิมครับ
pt
8 พ.ค. 45 เวลา 18:49:48 น. --> 203.107.130.8,
  
   
ผมใช้ Stretch Isometric ครับ เพราะต้องการให้รูปไม่เสียสัดส่วน ตอนนี้ผมแก้ปัญหาโดยการแก้รูปซึ่งมีอยู่ประมาณ 5000 รูป โดยเพิ่มขอบ Frame ให้ทุกรูป แม้ช้า แต่ก็ไม่ทราบทำอย่างไร

หากเพื่อนๆมีวิธีที่ดีกว่านี้ ขอคำแนะนำด้วยครับ
tnar@ksc.th.com
9 พ.ค. 45 เวลา 9:58:54 น. --> 203.155.35.89,
  
   
ผมลองใช้ Container ใส่รูปแล้ว ไม่ดี เพราะรูปผมมีขนาดไม่เท่ากัน บางรูปใหญ่ บางรูปเล็ก ผมจึงจำเป็นต้อง Set Property ให้เป็น Isometric. เพื่อให้รูปอยู่ในกรอบ

ซึ่งใน Container ไม่มีตัว Stretch นี้ ทำให้บางรูปล้นออกจากกรอบ คือ เห็นเพียงบางส่วน ไม่เต็มรูป
tnar@ksc.th.com
9 พ.ค. 45 เวลา 12:30:22 น. --> 203.155.35.89,
  
   
ลองกำหนด Size ของ Container แบบ Dynamic ตามขนาดของรูบสิครับอาจช่วยได้

หมาป่าหลงทาง
9 พ.ค. 45 เวลา 16:47:29 น. --> 202.22.63.21, s
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :