ซ่อน Column ใน ComboBox

   
กรณี ComboBox หลาย Column แต่ต้องการซ่อนบาง Column ก็เพียงให้กำหนดความกว้างของ Column นั้น ใน ColumnWidth Property ให้เป็น 0

ตัวอย่าง การซ่อน Column แรกใน ComboBox
WITH yourCombobox
.RowSource = "code,name,type"
.ColumnCount = 3
.ColumnWidth = "0,50,100"
ENDWITH


--------------------------------------------------------------------------------
Source: UT
UT
19 ต.ค. 44 เวลา 0:24:30 น. --> 127.0.0.1, , pa
   
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :