วิธีคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์-ประจำ

   
ใครมีวิธีการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากประจำ 3,6,12 เดือนบ้าง ขอหลักเกณฑ์วิธีคิด
หรือถ้าได้ตัวอย่างโค้ดด้วยยิ่ง พยายามคิดมา 2 สัปดาห์แล้วทำไม่ได้
ช่วยด้วย......
black_fox
24 มี.ค. 48 เวลา 22:19:53 น. --> 210.246.71.22,
   
   
คุณก็ต้อง โพทย์ อัตราดอกเบี้ยมาให้ด้วยซิครับว่าแบงค์เขาคิดกันอย่างไรถึงจะมีคนช่วยนะครับ
จากที่บอกมา ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าอัตราดอกเบี้ย แบงค์ไหน? เพราะอัตราแต่ละแบงค์ก็ไม่เท่ากันอีก
คิดว่า หลักเกณฑ์การคิดไม่ยากครับ ก็ต้องใช้ Do case แน่นอนรวมกับ IF ELSE นะครับ
ยอด
25 มี.ค. 48 เวลา 10:16:32 น. --> 61.90.110.249,
  
   
ตัวอย่าง transaction เงินฝากออมทรัพย์
วันที่ ฝาก/ถอน จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย
1/1/04 ฝาก 10,000 1.5
1/2/04 ฝาก 10,000 1.75
1/3/04 ถอน -2,000 1.3
1/6/04 ฝาก 10,000 1.5
1/8/04 -20,000 2
20/3/05 ถอน-ปิดบัญชี XXXXXX

หมายเหตุ คิดดอกเบี้ยทบต้นปีละ 2 ครั้ง 30/6 และ 31/12


ตัวอย่าง transaction เงินฝากประจำ ประเภท 3 เดือน
อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 2.5 ออมทรัพย์ 1.75
วันที่ ฝาก-ถอน จำนวนเงิน
1/1/04 ฝาก 10,000.00
1/2/04 ฝาก 10,000.00
1/3/04 ถอน -2,000.00
1/6/04 ฝาก 10,000.00
1/8/04 ถอน -20,000.00
15/2/05 ฝาก 5,000.00
20/3/05 ถอน-ปิดบัญชี XXXXXX

หมายเหตุ -คิดดอกเบี้ยทบต้นทุก 3 เดือนของยอดเงินฝาก
-ถ้าเงินฝากไม่ครบ 3 เดือนคิดดอกเบี้ยอัตราเงินฝากออมทรัพย์
black_fox
25 มี.ค. 48 เวลา 15:50:36 น. --> 203.156.89.191,
  
   
ขอโทษนะครับอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจ (ตีโจทย์ยังไม่แตก) เพราะ

*** ผมงงถ้ามีการถอนของบัญชีเงินฝากประจำจะหมายถึงว่า อดได้ดอกเบี้ย 2.5 แล้วได้ 1.75 แทน
หรือเปล่า
*** แล้วฝากออมทรัพย์ ทำไม่อัตราดอกเบี้ยมันแตกต่างกัน ต้องเอาไปหารอะไรหรือเปล่าได้ค่าเฉลี่ยแล้วมาคิด
ดอกเบี้ย

1. ตามที่เข้าใจก็ต้องตั้งรหัส เบิก ถอน ออกมาก่อน
2. ตรวจเช็ค Transection ตามวันที่ที่ป้อนเข้ามาคำนวณ
3. ได้ผลอย่างไรก็เอาไปเข้าสูตรที่ตั้งไว้

ช่วยได้แค่นี้ครับวันนี้
ยอด
25 มี.ค. 48 เวลา 16:27:35 น. --> 61.90.110.249,
  
   
จากตัวอย่างผมนำ Transaction ของบัญชีทั้ง 2 ประเภทมาให้ดู
ผมอธิบายเงินฝากประจำ.....ให้คุณยอดฟังดังนี้....
จากตัวอย่าง...ลูกค้ามาถอนเงินวันที่ 1/3/04 จำนวน 2,000 บาท
จะต้องคำนวณดอกเบี้ยให้กับ 2 รายการแรกก่อน ดูว่ารายการที่ 1 ที่ฝากครบกำหนด 3 เดือนหรือยัง
ถ้ายังไม่ครบ คิดดอกเบี้ยอัตราฝากออมทรัพย์ 1.75 นับจำนวนวันได้=วันที่ถอน-วันที่ฝาก
ต่อไปดูรายการที่ 2 ครบ 3เดือนหรือยัง คิดเหมือนรายการที่ 1
ทั้ง 2 รายการได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ให้รวมกับเงินต้น 2 รายการแรก
จากนั้นลบจำนวนเงินที่ถอนออกไป 2,000 บาท เหลือเท่าไหร่ลงยอดฝากไว้
พร้อมทั้งบันทึกวันที่ฝากใหม่เท่ากับวันที่ถอน อัตราดอกเบี้ยใช้ rate ณ วันนั้น
วันครบกำหนด 3 เดือนก็จะเป็นวันใหม่ด้วย.....

รายการทั้งหมดถ้าใช้เครื่องคิดเลขคิดได้ครบ....
แต่ปัญหาคือเขียนโค้ดไม่ได้ครับ.....

black_fox
25 มี.ค. 48 เวลา 17:29:52 น. --> 203.156.89.191,
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :