ไม่ยอมพิมพ์

   
ทำไมเวลาสั่งพิมพ์ข้อความออก printer แต่ไม่ยอมพิมพ์ เช่น
set print on
? 'ทดสอบ'
หรือ
set devi to print
@ prow()+1,1 say 'ทดสอบ'
ลอง set printer property ใน window เป็น print directly แล้วก็ไม่พิมพ์ ไม่ทราบต้องทำอย่างไร (งานบางอย่างไม่เหมาะที่จะ ใช้ report form. . .)
วีรนาจ
5 ม.ค. 48 เวลา 20:11:19 น. --> 202.133.155.63,
   
   
*มันจะค้างอยู่ที่ Spooling ของ Printer ครับต้องสั่ง
set Printer to
* แล้วมันจะพิมพ์ครับ
VFP.Net
6 ม.ค. 48 เวลา 17:38:25 น. --> 61.90.33.230, w
  
   
ขอบคุณครับ ลองแล้วพิมพ์ได้เลย แต่มีปัญหาในเรื่องการส่ง control code printer โปรแกรมเดิมเขียนบน FOX 2.6 DOS พิมพ์สลิปพร้อมแถบบาร์โค้ดได้ พอนำมา run กับ VFP 6.0 WINDOW 'XP. ครั้งแรกไม่พิมพ์อะไรเลย พอได้รับคำแนะนำให้ใส่ set print to ก็พิมพ์แต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิม โดยมี code ดังนี้
* control code สั่ง 1 หน้ากระดาษมี 23 บรรทัด
@ prow()+1,1 say chr(27)+chr(67)+chr(23)

@ prow()+1,1 say <ข้อมูลต่างๆที่ต้องพิมพ์>
. . .
. . .
* สั่งพิมพ์แถบบาร์โค้ดจากตัวแปร data
@ prow()+1,1 say chr(29)+'H'+chr(0)+chr(29)+'f'+chr(0)+chr(29)+'h'+chr(50)+chr(29)+'w'+chr(2)+chr(29)+'k'+chr(69)+chr(6)+data

วีรนาจ
6 ม.ค. 48 เวลา 18:53:28 น. --> 202.133.158.144
  
   
(ต่อนะครับ)
วีรนาจ
6 ม.ค. 48 เวลา 18:58:05 น. --> 202.133.158.144
  
   
(ต่อนะครับ)
EJECT
พอใส่ set print to มันพิมพ์แต่เลื่อนกระดาษไปยาวเลย (ไม่ใช่ 23 บรรทัดต่อหน้า) และแถบรหัสบาร์โค้ดก็ไม่พิมพ์ ต้องแก้ไขอย่างไรครับ
วีรนาจ
6 ม.ค. 48 เวลา 18:59:26 น. --> 202.133.158.144
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :