ขอคำชี้แนะแรื่อง Count และ Select Count(*)...

   
สมมติว่าผมมีตารางข้อมูลขนาด 1 แสน reccord ถ้าผมต้องการจะแสดงจำนวนข้อมูลทั้งหมดว่ามีกี่ reccord จะใช้คำสั่งอะไรดี ระหว่าง
1. COUNT FOR !DELETE TO nRecord
2. SELECT Count(*) FROM table WHERE ! DELETED() INTO ARRAY RecX

และที่สำคัญ ทั้ง 2 แบบนี้ แบบไหนใช้เวลาน้อยกว่ากันครับ

ขอบคุณครับ
nine
5 ม.ค. 48 เวลา 15:15:44 น. --> 61.19.220.11, 1
   
   
ถ้าเป็นผมน่ะผมเลือก 2. ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องเวลาน่ะ แต่ที่ใช้ เพราะ
SQL ไม่ทำให้ record pointer เปลี่ยน
SQL ถ้ากำหนด set talk on ไว้ก่อนหน้ามันมี progress bar แสดง ถ้าหากว่าใช้เวลานานๆ ทำให้ user ดูแล้วรอได้
SQL มี ตัวแปร _TALLY บอกจำนวน record ที่ได้ บางครั้งไม่ต้องใช้ count
เป็นต้น....
เกษม
5 ม.ค. 48 เวลา 15:58:04 น. --> 61.90.192.22, w
  
   
ขอบคุณอาจารย์เกษมมากครับ
nine
6 ม.ค. 48 เวลา 16:28:27 น. --> 202.47.247.146,
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :