อยากทราบการ set font ไทยใน กรอบ command

   
อยากทราบการ set font ไทยใน กรอบ command
เวลาเข้าใช้งานโปรแกรม foxpro 7.0 กดคีย์พิมพ์ไทยแล้ว
แต่ออกมาเป็นภาษาขอม อยากทราบวิธีการเซ็ตถาวร
เวลาเข้ามาหรือ disp ข้อมูลในกรอบ dialog command
แล้วแสดงภาษาไทยทันที่ ไม่แน่ใจว่าต้อง เซ็ตใน optionส่วนไหนหรือเปล่า
ตี้
5 ม.ค. 48 เวลา 0:02:33 น. --> 210.246.162.4,
   
   
เมนู Edit\Properties --> Font นะครับ
VFP.Net
5 ม.ค. 48 เวลา 9:39:56 น. --> 61.90.108.100,
  
   
ขอบคุณครับ
ตี้
6 ม.ค. 48 เวลา 0:15:28 น. --> 210.246.162.11,
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :