ใช้ Foxprow 2.6 บน XP แล้ว Error

   
เขียนโปแกรมโดยใช้ Foxprow 2.6 For Windows Run บน XP แล้ว Error ดังรูป ไม่ทราบต้องแก้อย่างไรครับ

เอกคอมพิวเตอร์
4 ม.ค. 48 เวลา 16:01:06 น. --> 203.118.120.19,
   
   
ไม่มีอะไรมากครับ เนื่องจากไฟล์ autoexec.nt มันหายไปครับสร้างขี้นมาใหม่ครับ

--------- autoexec.nt
@echo off

REM AUTOEXEC.BAT is not used to initialize the MS-DOS environment.
REM AUTOEXEC.NT is used to initialize the MS-DOS environment unless a
REM different startup file is specified in an application's PIF.

REM Install CD ROM extensions
lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe

REM Install network redirector (load before dosx.exe)
lh %SystemRoot%\system32\redir

REM Install DPMI support
lh %SystemRoot%\system32\dosx

REM The following line enables Sound Blaster 2.0 support on NTVDM.
REM The command for setting the BLASTER environment is as follows:
REM SET BLASTER=A220 I5 D1 P330
REM where:
REM A specifies the sound blaster's base I/O port
REM I specifies the interrupt request line
REM D specifies the 8-bit DMA channel
REM P specifies the MPU-401 base I/O port
REM T specifies the type of sound blaster card
REM 1 - Sound Blaster 1.5
REM 2 - Sound Blaster Pro I
REM 3 - Sound Blaster 2.0
REM 4 - Sound Blaster Pro II
REM 6 - SOund Blaster 16/AWE 32/32/64
REM
REM The default value is A220 I5 D1 T3 and P330. If any of the switches is
REM left unspecified, the default value will be used. (NOTE, since all the
REM ports are virtualized, the information provided here does not have to
REM match the real hardware setting.) NTVDM supports Sound Blaster 2.0 only.
REM The T switch must be set to 3, if specified.
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3

REM To disable the sound blaster 2.0 support on NTVDM, specify an invalid
REM SB base I/O port address. For example:
REM SET BLASTER=A0
REM Install network redirector

lh %SystemRoot%\system32\nw16

lh %SystemRoot%\system32\vwipxspx

lovefox
4 ม.ค. 48 เวลา 16:23:00 น. --> 203.156.3.65, w
  
   
ถ้า Restart แล้วหายไปอีกละก็ ไป Download Antivir Personal Edition ที่
http://www.free-av.com/ มาใช้ดูครับ
เดาสุ่ม
5 ม.ค. 48 เวลา 12:27:16 น. --> 202.142.218.162
  
   
หลังจากท่าน Scan ด้วย Antivir Personal Edition ในเวลาไม่นานท่านจะพบกับเพื่อนร่วมทางหลายตัว
ส่วนใหญ่ตระกูล Trojan ทั้งนั้น
x
5 ม.ค. 48 เวลา 16:32:31 น. --> 203.155.10.100,
  
   
ขอบคุณครับ
เอกคอมพิวเตอร์
8 ม.ค. 48 เวลา 9:20:58 น. --> 203.118.123.181
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :