คำนวณอย่างไร

   
ตารางมีข้อมูลดังนี้
code name discount
01 aaa 0.5
02 bbb 0.75
03 ccc 1
แตต้องการให้แสดงออกมาในกริดเป็น
01 aaa 50
02 bbb 75
03 ccc 100
คือว่า field discount เป็นส่วนลดค่ะ ได้มาจาก 50/100=0.5,75/100=0.75,100/100=1 ได้ผลลัพธ์มาแล้วเก็บไว้ในตารางค่ะ แต่แตไม่ทราบว่าเวลานำออกมาแสดงในกริดแล้วทำอย่างไร discount ถึงจะออกมาเป็นจำนวนเต็มๆคะ
แตเขียนโค๊ดอย่างนี้คะ
use a in 1
thisform.grid1.recordsource="a"
ต้องกำหนดค่าหรือเขียนโค๊ดตรงตำแหน่งไหนเพิ่มเติมคะ
แต
4 ม.ค. 48 เวลา 10:04:14 น. --> 203.118.113.198
   
   
ThisForm.Grid1.RecordSource = 'a'
ThisForm.Grid1.Column1.ControlSource = 'a.code'
ThisForm.Grid1.Column2.ControlSource = 'a.name'
ThisForm.Grid1.Column3.ControlSource = 'int(a.discount * 100)'
เกษม
5 ม.ค. 48 เวลา 11:07:42 น. --> 202.133.132.140
  
   
ขอบคุณอาจารย์ค่ะ แตนึกว่าจะทำไม่ได้แล้ว ขอบคุณนะคะ
แต
6 ม.ค. 48 เวลา 10:11:27 น. --> 203.118.113.152
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :