คำสั่ง select ครับ

   
ถ้า table มี Field ชื่อ code,grade
ตัวอย่าง
code grade
ก 4
ข 3
ก 3
ค 2
ก 4
ข 0
ต้องการให้ ผลลัพธ์
code n4 n3 n2 n1 n0
ก 2 1 0 0 0
ข 1 0 0 0 1
ค 0 0 1 0 0
ใช้คำสั่ง select อย่างไรดีครับ
สงสัย
4 ม.ค. 48 เวลา 8:58:47 น. --> 61.19.157.210,
   
   
select code,sum(iif(grade='4',1,0)) n4,sum(iif(grade='3',1,0)) n3,sum(iif(grade='2',1,0)) n2,sum(iif(grade='1',1,0)) n1,sum(iif(grade='0',1,0)) n0 from yourTable group by code
kk_hosp
4 ม.ค. 48 เวลา 12:15:01 น. --> 203.150.217.118
  
   
ขอบคุณ คุณ kk_hosp มากครับ
สงสัย
4 ม.ค. 48 เวลา 15:33:39 น. --> 221.128.96.43,
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :