สร้างฟิลล์เรคคอร์ดเทเบิล ในคิวรี SQL Server

   
ต้องการสร้างฟิลล์เรคคอร์ดเทเบิล ในคิวรี SQL Server ทำอย่างไรดีค่ะ ผู้รู้กรุณาช่วยตอบด้วยค่ะ
น้องเหมียว
3 ม.ค. 48 เวลา 16:58:47 น. --> 202.133.167.58,
   
   
ถามสั้นดี
1. ใช้ Enterprice Manager ของ SQL Server
2. ถ้า MSDE ก็สร้าง Database ใน VFP แล้วสร้างตาราง ฟิลด์ตามต้องการใน VFP ก่อน เมื่อทำเสร็จก็ Upsize ไป SQL Server โดยใช้ Tools -> Wizard -> Upsizing

เกษม
5 ม.ค. 48 เวลา 11:12:50 น. --> 202.133.132.140
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :