ลูป ทำไม่เป็น

   
มี 2 ตาราง ต้องเขียน code แบบไหนจึงจะได้ผลลัพธ์ออกมาดังนี้ครับ

At.dbf Bt.dbf
hn dateadm datedsc total hn rcptdate amount
001 12/23/04 12/24/04 10 001 12/23/04 200
002 12/28/08 12/30/04 112 001 12/23/04 100
001 12/24/04 500
002 12/28/04 20
002 12/29/04 40
002 12/30/04 60

ผลลัพธ์
Ct.dbf
hn dateadm datedsc total datetot
001 12/23/04 12/24/04 800 140 (ได้จากจำนวน 2 วัน คูณ 70)
002 12/28/04 12/30/04 120 210
ss
30 ธ.ค. 47 เวลา 15:26:13 น. --> 203.150.217.116
   
   
At.dbf Bt.dbf
hn dateadm datedsc total hn rcptdate amount
001 12/23/04 12/24/04 10 001 12/23/04 200
002 12/28/08 12/30/04 112 001 12/23/04 100
001 12/24/04 500
002 12/28/04 20
002 12/29/04 40
002 12/30/04 60

ผลลัพธ์
Ct.dbf
hn dateadm datedsc total datetot
001 12/23/04 12/24/04 800 140 (ได้จากจำนวน 2 วัน คูณ 70)
002 12/28/04 12/30/04 120 210

เขียน code แบบไหนจึงจะได้ผลลัพธ์แบบนี้ครับ
เอาใหม่
30 ธ.ค. 47 เวลา 15:32:09 น. --> 203.150.217.116
  
   
At.dbf
hn dateadm datedsc total
001 12/23/04 12/24/04 10
002 12/28/08 12/30/04 112
เอาหม่
30 ธ.ค. 47 เวลา 15:34:12 น. --> 203.150.217.116
  
   
At.dbf
hn dateadm datedsc total
001 12/23/04 12/24/04 10
002 12/28/08 12/30/04 112
11
30 ธ.ค. 47 เวลา 15:36:28 น. --> 203.150.217.116
  
   
At.dbf
hn dateadm datedsc total
001 12/23/04 12/24/04 10
002 12/28/04 12/30/04 112
11
30 ธ.ค. 47 เวลา 15:37:25 น. --> 203.150.217.116
  
   
Bt.dbf
hn rcptdate amount
001 12/23/04 200
001 12/23/04 100
001 12/24/04 500
002 12/28/04 20
002 12/29/04 40
002 12/30/04 60
22
30 ธ.ค. 47 เวลา 15:38:58 น. --> 203.150.217.116
  
   
ผลลัพธ์
Ct.dbf
hn dateadm datedsc total datetot
001 12/23/04 12/24/04 800 140 (ได้จากจำนวน 2 วัน คูณ 70)
002 12/28/04 12/30/04 120 210
33
30 ธ.ค. 47 เวลา 15:39:56 น. --> 203.150.217.116
  
   
งง ไม่รู้เรื่อง
1.dateadm มาจากวันที่เริ่ม at.dateadm datedsc มาจาก at.datedsc ใช่หรือไม่
2.แล้วไปหาข้อมูลใน bt.dbf เพื่อคำนวณเงิน ตามช่วงเวลาที่กำหนดในข้อ 1. ใช่หรือไม่
3.800 มาจาก Sum( bt.amount) ใช่หรือไม่
4.140 มาจาก (จำนวนวันที่เกิดจาก datedsc หัก dateadm ) * 70 ใช่หรือไม่

อุลตร้าทาโร่
4 ม.ค. 48 เวลา 17:21:22 น. --> 202.12.118.36,
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :