ใช้ select SQL... แบบ Share

   
ในระบบ Lan จะใช้คำสั่ง Select ... from table1 ในขณะที่ Table1 กำลังถูกใช้โดย User คนอื่น ได้อย่างไรครับ
Mr.?
28 ธ.ค. 47 เวลา 19:23:11 น. --> 202.5.81.89, ,
   
   
คงต้องใช้เปิด table1 แบบ Share ก่อน แล้วค่อยใช้คำสั่ง Select ครับ
use table share
select ... from table1
Mr_Beep4
29 ธ.ค. 47 เวลา 8:55:01 น. --> 202.57.132.146,
  
   
แก้ไข...
use table1 share
select ... from table1
Mr_Beep4
29 ธ.ค. 47 เวลา 8:55:39 น. --> 202.57.132.146,
  
   
ไม่ทราบว่า Server database เป็นอะไร ถ้า เป็น SQL server ก็ใช้ได้เลย โดย Connect ผ่าน ODBC
tbbunyoung@hotmail.com
29 ธ.ค. 47 เวลา 13:29:32 น. --> 210.86.223.221,
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :