BINDEVENT คืออะไรครับ แล้วจะใช้เมื่อไหร่ครับ

   
อยากทราบว่า BINDEVENT มันคืออะไรครับ แล้วทำหน้าที่อะไรครับ หากจะใช้จะต้องใช้เมื่อไหร่ และอย่างไรครับ
สงสัยคับ
28 ธ.ค. 47 เวลา 18:05:22 น. --> 202.176.128.28,
   
   
*BindEvent คือการ bind events, properties หรือ methods ด้วยการ Coding ได้
*สำหรับที่ผมนำไปประยุคต์ใช้งานนะครับคือทำให้ผมไม่ต้องไปเขียน Code ไว้ที่ Form เลยคือ
*ถ้าต้องการใส่ Code ของการ Click ให้ปุ่ม cmdOK ผมก็จะ
*BindEvent( "cmdOK" , "Click" , "cstMyForm" ,"myClick" )
*ทำให้สะดวกเวลาทำ Form เยอะ ๆ ที่มันต้องเขียน Code ซ้ำ ๆ กันสามาถยุบรวมมาไว้ที่ PRG เดียวได้
*ตัวอย่าง จาก Help นะครับ
*อาจนำไปประยุคต์ใช้อย่างอื่นอีกก็ได้นะครับแล้วแต่ข้างบนเป็นแค่เท่าที่ผมนำไปใช้นะครับ

PUBLIC oHandler
oHandler=NEWOBJECT("myhandler")
DO (_browser)
BINDEVENT(_SCREEN,"Resize",oHandler,"myresize")

DEFINE CLASS myhandler AS Session
PROCEDURE myresize
IF ISNULL(_obrowser) THEN
UNBINDEVENT(THIS)
ELSE
_obrowser.left = _SCREEN.Width - _obrowser.width
ENDIF
RETURN
ENDDEFINE
VFP.Net
3 ม.ค. 48 เวลา 13:57:28 น. --> 61.90.108.28, w
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :