ติดต่อไฟล์ ใน Mysql

   
ผมลองเขียนติดต่อฐานข้อมูลใน Mysql ดังนี้
sqlhanddle="Driver=mysql};dsn=Datafox;Server=;
1.2.3;Uid=reg;pwd=ReG;Database=reg"
sqlcondb=sqlstringconnect(sqlhanddle)
*?sqlcondb
if sqlcondb > 0
select * from test1
else
=messagebox("no",0)
endif
ตรวจสอบดูค่า sqlcondb ก็ > 0 แต่ทำไมเปิดไฟล์ test1 ไม่ได้ครับ โปรแกรมมันให้เปิดไฟล์ใน Drive c ซึ่งไฟล์ test1 ก็มีอยู่ในฐาน reg ครับ รบกวนผู้รู้แนะนำอีกทีครับ


stu
11 ธ.ค. 46 เวลา 10:12:12 น. --> 202.28.27.5, 20
   
   
sqlhanddle="Driver=mysql};dsn=Datafox;Server=;
1.2.3;Uid=reg;pwd=ReG;Database=reg"
sqlcondb=sqlstringconnect(sqlhanddle)
*?sqlcondb
if sqlcondb > 0
=SQLEXEC(sqlcondb,'select * from test1','test1')
else
=messagebox("no",0)
endif
iamfox
11 ธ.ค. 46 เวลา 11:23:57 น. --> 203.144.198.190
  
   
ใช้ SQLEXEC( ) ครับ..

ในกรณีของคุณน่าจะคล้ายๆแบบนี้ครับ

lnRetVal = SQLEXEC(sqlcondb,"select * from Test1")

IF lnRetVal != -1 && No Connection Error level
DO WHILE lnRetVal = 0
lnRetVal=SQLEXEC(sqlcondb)
IF lnRetVal=-1
* DO HANDLE_ERROR
ENDIF
ENDDO
ELSE
*DO HANDLE_ERROR
ENDIF
เดาสุ่ม
11 ธ.ค. 46 เวลา 11:29:11 น. --> 203.121.151.111
  
   
ทำได้แล้วครับ ขอบคุณทุกๆ คนมากครับ
stu
11 ธ.ค. 46 เวลา 11:54:57 น. --> 202.28.27.6, ww
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :