ทำอย่างไรให้เมนูของ Fox หายไป

   
ผม complie โปรเจค เป็น exe แล้วเวลาตอนเรียกใช้งานมีเมนูของ fox เกิดขึ้นก่อนทุกที ทั้งที่ผมใช้คำสั่ง set sysmeun off แล้ว
เด็กใหม่
17 พ.ค. 46 เวลา 21:24:09 น. --> 203.149.16.202,
   
   
SET SYSMENU Command
See Also

Enables or disables the Visual FoxPro system menu bar during program execution, and allows you to reconfigure it.

เป็นคำสั่ง Enable หรือ Disable เมนูของ vfp เท่านั้น ไม่ได้สั่งให้เมนูหายไปครับ และไม่มีคำสั่งที่สั่งให้เมนูของ vfp หายไปด้วยครับ
knight2000
18 พ.ค. 46 เวลา 0:20:43 น. --> 203.107.149.95,
  
   
Put SYSMENU=OFF in your Config.FPW file.
สั้นๆ
19 พ.ค. 46 เวลา 11:50:06 น. --> 203.170.159.198
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :