จะรู้ได้อย่างไรว่า Project หรือ Form ที่เราสร้างใช้ Code page อะไร

   
ผมต้องการทราบ code page ของProject หรือ form ว่าเป็น 874 หรือเปล่าดูจากตรงไหนครับ
puytu
14 พ.ค. 46 เวลา 8:40:26 น. --> 202.183.152.146
   
   
สำหรับ form และ file อื่น
เปิด project ที่ต้องการดู
เลือก menu -> project -> project info -> files
จะเห็น codepage ของ แต่ละ file ใน project นั้น

ถ้าจะดูด้วย program code ก็ใช้ _vfp.ActiveProject.Files(i).codepage ได้
ตัวอย่าง
MODIFY PROJECT myproj NOWAIT
FOR EACH cFile IN _vfp.ActiveProject.Files
? cFile.Name, cFile.Codepage
ENDFOR

สำหรับ codepage ของ project file เองคงจะต้องดูจาก
(ไม่แน่ใจว่ามีวิธีหรือ interface อื่นหรือเปล่า)
USE myproject.pjx
แล้วดู header info จากคำสั่ง
DISPLAY STRUCTURE
หรือจะเรียก ? CPDBF() ก็ได้
...
14 พ.ค. 46 เวลา 9:18:38 น. --> 203.185.143.229
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :