ตารางที่เป็นจำนวนเงิน มีคอมม่าไม่ได้

   
ผมทำตาราง กำหนด fields เป็น numeric
ทำ Text1 เป็นตัวรับค่าแบบตัวอักษรแล้วนำมา
แปลงเป็น ตัวเลข ไปใส่ไว้ที่ fields ในตาราง

ขณะรับค่าจำนวนเงิน 1234.50 รับค่าใส่ไว้ในตารางถูกต้อง
แปลงจากตัวเลขเป็นตัวหนังสือถูกต้อง

แต่ขณะรับค่า 1,234.50 รับค่าใส่ไว้ในตารางเป็น
1.00 (รับค่าจำนวนเงินที่เป็นคอมม่า)
แปลงจากตัวเลขเป็นตัวหนังสือ ได้ 1 บาทถ้วน

ไม่ทราบจะแก้ไขยังไงให้รับค่าจำนวนเงินที่เป็น คอมม่า ได้
และแปลงเป็นตัวหนังสือได้

ขอบคุณครับ
วิทยา
วิทยา
13 ก.พ. 46 เวลา 13:52:07 น. --> 202.47.247.130,
   
   
nVal = VAL(STRTRAN('1,234.50', ',', ''))
:^)
13 ก.พ. 46 เวลา 14:06:52 น. --> 202.182.5.53, w
  
   
แล้วค่อย Replace ลง Field
:^)
13 ก.พ. 46 เวลา 14:08:10 น. --> 202.182.5.53, w
  
   
ถ้าค่าตัวเลขเปลียนไปเป็นตัวอื่นละครับจะทำอย่างไร
wittayasri@hotmail
14 ก.พ. 46 เวลา 23:26:11 น. --> 202.47.247.130,
  
   
>ผมทำตาราง กำหนด fields เป็น numericทำ Text1 เป็นตัวรับค่าแบบตัวอักษรแล้วนำมาแปลงเป็น ตัวเลข ไปใส่ไว้ที่ fields ในตาราง
ทำไมไม่รับเป็น numeric ล่ะครับ textbox control สามารถกำหนดรูปแบบการรับข้อมูลได้อยู่แล้ว ไม่ต้องรับเป็น text แล้วมาแปลงกลับให้ยุ่งยากอีก
knight2000
15 ก.พ. 46 เวลา 0:25:42 น. --> 203.107.149.137
  
   
ผมทำ textbox control เป็น numeric ใส่ คอมม่าได้แต่มีปัญหาตอนที่ แปลงเป็นตัวหนังสือทำไม่ได้ครับ
วิทยา
15 ก.พ. 46 เวลา 8:18:22 น. --> 202.47.247.130,
  
   
ลองศึกษา Transfer
Transf(field, '#,###,###.##'))
ลูกกบ
15 ก.พ. 46 เวลา 10:27:19 น. --> 202.133.132.90,
  
   
ถ้าคุณวิทยาต้องการแปลงตัวเลขเป็นตัวหนังสือ รูทีนนี้เคยมีโพสต์ไว้หลายครั้งแล้ว ลอง search ดูซิครับ หรือไม่ก็ดูจากหนังสือ "เรียนเขียนโปรแกรม Visual FoxPro6" ของ อ. เกษม กมลชัยพิสิฐ ก็ได้ครับ
knight2000
15 ก.พ. 46 เวลา 14:27:49 น. --> 203.107.203.52,
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :