ใครเคยเจอปัญหาในการขีดเส้นใต้ของ Report Fox บ้าง

   
ใครเคยเจอปัญหาในการขีดเส้นใต้ของ Report Fox บ้าง เมื่อมีการเปลี่ยนเครื่อง Priter คนละรุ่นและประเภท ซึ่งได้ทำการแก้ไขในส่วนของ Report.dbf ในส่วนของ tag1 , tag2 , memo แล้วก็ยังเจอปัญหา ขีดเส้นใต้เคลื่อน ทำให้ไม่ตรงกับที่ออกแบบไว้
เจอปัญหา
11 ก.พ. 46 เวลา 11:57:08 น. --> 202.182.5.34, ,
   
   
นอกจากที่คุณทำแล้ว
เข้าใจว่าคุณต้องไป Set ที่ Printer Properties ในส่วนของ Paper > Unprintble Area แล้ว Set ค่าต่าง ๆ ให้เหมือนเครื่องเดิม
numberoneshow@hotmail.com
11 ก.พ. 46 เวลา 17:08:24 น. --> 203.170.129.176
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :