mysql มีปัญหาเรื่อง font ภาษาไทยหรือปล่าว

   
mysql มีปัญหาเรื่อง font ภาษาไทยหรือปล่าวครับ
afox
17 ต.ค. 45 เวลา 17:02:04 น. --> 202.183.228.67,
   
   
ใส่ set-character-set=tis620 ใน my.cnf หายห่วง

www.SiamPOS.com

teen@thailand.com
17 ต.ค. 45 เวลา 19:33:41 น. --> 203.149.29.58,
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :