vfp 7 บน Windows XP

   
อยากถามว่าการเขียนโปรแกรม Foxpro บน Windows XP เมื่อนำโปรแกรมไปใช้กับ Windows 95/98 จะมีปัญหาหรือไม่ครับ
LL
19 พ.ย. 44 เวลา 21:24:36 น. --> 203.146.0.154,
   
   
ถ้าเป็น VFP แล้วเท่าที่ใช้มาก็ไม่มีปัญหาปกติทุกอย่าง แต่ถ้าเป็น Foxpro 2.6 Dos ใช้บน XP หรือเขียนบน 95/98/ME แต่นำไปใช้บน XP จอภาพจะแสดงไม่ปกติ ส่วนด้านหัวของโปรแกรมรามบรรทัดที่ 1-5 หายไป
ทองดี
23 พ.ย. 44 เวลา 6:05:18 น. --> 203.147.25.123,
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :