การอ้าง map drive

   
NET USE Z: \\RRIT\CUSTOM /YES
Set defa to z:
set path to z:
ชัย
19 ต.ค. 44 เวลา 2:15:10 น. --> 127.0.0.1, , pa
   
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :