Grid ไม่แสดง แต่ว่ามีข้อมูลของ Cursor

   
ใช้ Grid.refresh ก็ไม่เห็นผลครับ ผม Sele ข้อมุลมาอยู่ใน Cursor ตอนแรกแสดงครับ แต่พอเลือกแล้ว ลบ สั่งแสดง Grid อีกทีมีข้อมุลใน Cursor แต่ Grid แสดงเป็นค่าว่าง ๆ ต้องมาคลิกดู ถึงจะแสดง
Grid
15 พ.ย. 49 เวลา 16:06:18 น. --> 125.25.17.240,
   
   
รูปครับ มีข้อมูลแต่ไม่แสดง
--
15 พ.ย. 49 เวลา 16:10:35 น. --> 125.25.17.240,
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :