วิธีการสร้างความสัมพันธ์combobox กับ textbox

   
อยากทราบคำสั่ง ตัวอย่าง เวลาคลิกข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่ปุ่ม combobox แล้วให้รายชื่อโรงเรียนปรากฏอยู่ใน ช่อง combobox ส่วนรหัสโรงเรียน (13140101) ปรากฎในช่อง textbox

โดยที่เรามีฐานข้อมูล ชื่อโรงเรียน(s_name),รหัสโรงเรียน(i_code) อยู่แล้ว
ทุ่งอ้อ
11 ก.ย. 49 เวลา 14:58:48 น. --> 202.143.173.10,
   
   
select * from g_pcode into curs temp
thisform.combo1.columncount = 2
thisform.combo1.rowsourcetype = 2
thisform.combo1.displayvalue = ""
thisform.combo1.width =50
thisform.combo1.controlsource ="i_code"
thisform.combo1.rowsource = "i_code,s_name"

เอาไปใส่ไว้ Form ACTIVATE
two
11 ก.ย. 49 เวลา 15:12:21 น. --> 203.154.183.27,
  
   
ลองกำหนด โดยไม่ต้องมี Textbox น่าจะได้ค่านะ
combobox1.controlsource='i_code'
combobox1.rowsourcetype=2
combobox1.rowsource='yourFile.s_name,i_code'
combobox1.boundcolunm=2
ถ้ามี Textbox ลองใส่ controlsurce เท่ากับ controlsource ของ combobox ดู
แล้วตอน Lostfocus ของ Combobox ใส่ thisform.refresh ดู
หรือหาใน web เรื่อง InterActiveChange ดู
โชคดีครับ
เวทย์12
11 ก.ย. 49 เวลา 15:35:49 น. --> 58.147.121.119,
  
   
ขอบคุณ ผู้ที่ให้คำตอบนะครับ จะลองไปทำดู
ทุ่งอ้อ
11 ก.ย. 49 เวลา 15:50:56 น. --> 202.143.173.10,
  
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
 
ผู้ตอบ :
รหัสผ่าน :
รูปภาพ :
คำตอบ :