=> เรียนเขียนโปรแกรม Visual FoxPro จาก อ.เกษม
  => Virtual FoxPro User Group (VFUG)
  => Home Page for Microsoft Visual FoxPro
  => Technical Resources for Microsoft Visual FoxPro
  => Training for Visual FoxPro
  => Books for Microsoft Visual FoxPro
  => Support for Visual FoxPro
  => Neil's Foxpro Resources
  => Universal Thread for Visual FoxPro
  => Download  FoxPro